העסקת עובד זר - דנאל סיעוד
 מצב:  

 


   "הודות לחברת דנאל, אני יכולתי להמשיך בחיים הרגילים ולהמשיך לעבוד..."

משה הבן של חיה ברוך, מטופלת דנאל 


 

 

 


   "הודות לחברת דנאל, אני יכולתי להמשיך בחיים הרגילים ולהמשיך לעבוד..."

משה הבן של חיה ברוך, מטופלת דנאל 


 

 

  

העסקת עובד זר

עמוד הבית >> עובדים זרים >> העסקת עובד זר סיעודי

כאשר אדם מגיע למצב בריאותי המוגדר סיעודי, הוא זקוק לעזרה יומיומית, וכמעט לאורך כל שעות היום. עזרה זו מתבטאת בפעולות פשוטות לכאורה, וביניהן לקום ולשבת, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ועוד.

מובן כי אותו אדם סיעודי זקוק לעזרה מצד מטפל צמוד. במקרים מעטים, יכול בן משפחה להתגייס לטובת העניין - אך ברוב המכריע של המקרים, יש צורך בסיוע של מטפל חיצוני ומוסמך (בעיקר משום שלרובינו אין אפשרות לפנות את כל לוח הזמנים היומי כדי לטפל בחולה הסיעודי ללא הפסקה).

רבים מהמטפלים הסיעודיים בישראל הם עובדים זרים - אזרחי מדינות שונות אשר הגיעו לישראל לעבוד וקיבלו לכך אישור ממוסדות המדינה. בשל מדיניות ההגירה הנהוגה בישראל, לא פשוט כל כך לשכור את שירותיו של עובד זר סיעודי. כדי לעשות זאת בצורה חוקית, יש לבצע כמה וכמה צעדים.

זכאות להעסקת עובד זר - בהתאם למצבו הבריאותי של המטופל

הזכאות להעסקתו של עובד זר סיעודי אינה ניתנת סתם כך, וזאת משתי סיבות עיקריות: 

·         חוקי ההגירה בישראל: המדינה בודקת היטב כל עובד זר אשר מבקש לעבוד בישראל ומתירה את העסקתו רק בתום בחינה מדוקדקת.

·         תנאי הזכאות למטפל סיעודי: בין אם מדובר במטפל זר או ישראלי, כל אדם אשר מעוניין לזכות במטפל סיעודי בסיוע המדינה, צריך לעמוד בכמה וכמה קריטריונים. 

אותם קריטריונים אשר מזכים מטופל בסיוע מטעם עובד סיעודי, קשורים למידת היותו סיעודי. לביטוח הלאומי ישנו מבחן אשר נעשה במסגרת הגשת הבקשה להעסקת עובד זר סיעודי, ובו צריך המטופל לזכות בארבע וחצי נקודות לפחות (למעט מקרים מיוחדים). 

מלבד זאת, על המטופל להיות בגיל הפרישה (או כזה אשר מוכר כסיעודי גם לפני כן באופן רשמי) וכן להיות כלול ברשימת הזכאים לגמלת סיעוד - הגמלה אשר במסגרתה ניתן האישור למטפל סיעודי. כאן תוכלו ללמוד על התנאים לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי. 

חשוב לזכור כי ישנם מטופלים סיעודיים אשר לא זכאים לגמלת סיעוד בשל הכנסתם הגבוהה. אלו יוכלו לזכות במטפל סיעודי, אך לא דרך הביטוח הלאומי. כלומר, הם לא יזכו במימון כלשהו מטעם המדינה לטובת עניין זה. 

למי מגישים את הבקשה עבור היתר העסקה של עובד זר? 

כפי שניתן להבין ממה שנכתב עד כה, התארגנות להעסקת עובד זר אינה פשוטה. הפנייה של המטופל (או בשמו) צריכה להיעשות אל הביטוח הלאומי ואל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. הראשון יחליט האם ישנו מקום לסייע במימון המטפל והשני יחליט, ללא קשר להחלטת הראשון, האם לספק היתר העסקה לעובד זר עבור אותו מטופל. 

הגשת הבקשות הללו דורשת מילוי של כמה וכמה טפסים.. לאחר מילוי הטפסים ושליחתם, יעבור המטופל בדרך כלל בדיקה כללית לגבי מצבו הבריאותי, אשר תקבע האם הוא אכן זכאי למטפל צמוד. בהתאם לכך, יימשך התהליך באחד משני הגופים. 

חשוב לזכור, בהקשר זה, שני דברים: 

         א.         איתורו של עובד זר ייעשה אך ורק דרך הגופים המוסמכים לטפל ב'ייבוא' עובדים זרים לישראל (חברות כוח אדם או סוכנויות מתאימות).

         ב.         כל עובד זר אשר מועסק בישראל זכאי לאותן זכויות להן זכאים כלל העובדים בישראל, החל בשכר מינימום (לכל הפחות), דרך דמי הבראה ועד ימי חופשה ומחלה, ככתוב בחוק. מעסיק שלא יעמוד בתקנות אלו מבצע עבירה פלילית.

 דנאל סיעוד - קודם כל בני אדם!

 

ליצירת קשר לחץ/י כאן

עמוד הבית >> עובדים זרים >> העסקת עובד זר סיעודי

כאשר אדם מגיע למצב בריאותי המוגדר סיעודי, הוא זקוק לעזרה יומיומית, וכמעט לאורך כל שעות היום. עזרה זו מתבטאת בפעולות פשוטות לכאורה, וביניהן לקום ולשבת, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ועוד.

מובן כי אותו אדם סיעודי זקוק לעזרה מצד מטפל צמוד. במקרים מעטים, יכול בן משפחה להתגייס לטובת העניין - אך ברוב המכריע של המקרים, יש צורך בסיוע של מטפל חיצוני ומוסמך (בעיקר משום שלרובינו אין אפשרות לפנות את כל לוח הזמנים היומי כדי לטפל בחולה הסיעודי ללא הפסקה).

רבים מהמטפלים הסיעודיים בישראל הם עובדים זרים - אזרחי מדינות שונות אשר הגיעו לישראל לעבוד וקיבלו לכך אישור ממוסדות המדינה. בשל מדיניות ההגירה הנהוגה בישראל, לא פשוט כל כך לשכור את שירותיו של עובד זר סיעודי. כדי לעשות זאת בצורה חוקית, יש לבצע כמה וכמה צעדים.

זכאות להעסקת עובד זר - בהתאם למצבו הבריאותי של המטופל

הזכאות להעסקתו של עובד זר סיעודי אינה ניתנת סתם כך, וזאת משתי סיבות עיקריות: 

·         חוקי ההגירה בישראל: המדינה בודקת היטב כל עובד זר אשר מבקש לעבוד בישראל ומתירה את העסקתו רק בתום בחינה מדוקדקת.

·         תנאי הזכאות למטפל סיעודי: בין אם מדובר במטפל זר או ישראלי, כל אדם אשר מעוניין לזכות במטפל סיעודי בסיוע המדינה, צריך לעמוד בכמה וכמה קריטריונים. 

אותם קריטריונים אשר מזכים מטופל בסיוע מטעם עובד סיעודי, קשורים למידת היותו סיעודי. לביטוח הלאומי ישנו מבחן אשר נעשה במסגרת הגשת הבקשה להעסקת עובד זר סיעודי, ובו צריך המטופל לזכות בארבע וחצי נקודות לפחות (למעט מקרים מיוחדים). 

מלבד זאת, על המטופל להיות בגיל הפרישה (או כזה אשר מוכר כסיעודי גם לפני כן באופן רשמי) וכן להיות כלול ברשימת הזכאים לגמלת סיעוד - הגמלה אשר במסגרתה ניתן האישור למטפל סיעודי. כאן תוכלו ללמוד על התנאים לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי. 

חשוב לזכור כי ישנם מטופלים סיעודיים אשר לא זכאים לגמלת סיעוד בשל הכנסתם הגבוהה. אלו יוכלו לזכות במטפל סיעודי, אך לא דרך הביטוח הלאומי. כלומר, הם לא יזכו במימון כלשהו מטעם המדינה לטובת עניין זה. 

למי מגישים את הבקשה עבור היתר העסקה של עובד זר? 

כפי שניתן להבין ממה שנכתב עד כה, התארגנות להעסקת עובד זר אינה פשוטה. הפנייה של המטופל (או בשמו) צריכה להיעשות אל הביטוח הלאומי ואל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים. הראשון יחליט האם ישנו מקום לסייע במימון המטפל והשני יחליט, ללא קשר להחלטת הראשון, האם לספק היתר העסקה לעובד זר עבור אותו מטופל. 

הגשת הבקשות הללו דורשת מילוי של כמה וכמה טפסים.. לאחר מילוי הטפסים ושליחתם, יעבור המטופל בדרך כלל בדיקה כללית לגבי מצבו הבריאותי, אשר תקבע האם הוא אכן זכאי למטפל צמוד. בהתאם לכך, יימשך התהליך באחד משני הגופים. 

חשוב לזכור, בהקשר זה, שני דברים: 

         א.         איתורו של עובד זר ייעשה אך ורק דרך הגופים המוסמכים לטפל ב'ייבוא' עובדים זרים לישראל (חברות כוח אדם או סוכנויות מתאימות).

         ב.         כל עובד זר אשר מועסק בישראל זכאי לאותן זכויות להן זכאים כלל העובדים בישראל, החל בשכר מינימום (לכל הפחות), דרך דמי הבראה ועד ימי חופשה ומחלה, ככתוב בחוק. מעסיק שלא יעמוד בתקנות אלו מבצע עבירה פלילית.

 דנאל סיעוד - קודם כל בני אדם!

 

ליצירת קשר לחץ/י כאן

 
 
צור קשר

נציגי דנאל סיעוד ישמחו לעזור.
השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

מאשר/ת לקבל
חומרים שיווקיים

* שדה חובה
צור קשר

עזרה מיידית
לשיחה עם נציג דנאל
לחץ/י כאן
צור קשר

עזרה מיידית
לשיחה עם נציג דנאל
לחץ/י כאן
  הסניפים שלנו
 
   מצא את הסניף
   הקרוב לביתך.
  הסניפים שלנו
 
   מצא את הסניף
   הקרוב לביתך.

 


© כל הזכויות שמורות לדנאל סיעוד - שירותי טיפול סיעודי והשמת עובדים זרים וישראלים

 


© כל הזכויות שמורות לדנאל סיעוד - שירותי טיפול סיעודי והשמת עובדים זרים וישראלים

Kama Software